عزیزدردونه

معرفی حسین آقا

سلام،من حسین آقاپسرعزیزدردونه ی باباامید

ومامان سعیده بعداز اینکه کلی آدم روزای زیادی

منتظر بودن تا منو ببینن...

بالاخره هفدهم فروردین سال92اومدم  پیششون

وخوشحالشون کردم.

دوستتون دارم،دوستم داشته باشین....